.: referencje:. .: realizacje :. .: oferta :. .: cennik :. .: linki :.
.: napisz :.
\n"; $naglowki .= "MIME-Version: 1.0\n"; $naglowki .= "Content-Type: multipart/mixed;\n"; $naglowki .= "\tboundary=\"___$znacznik==\""; // nagłówki i obsługa załącznika $plik_nazwa_tmp = $_FILES["plik1"]["tmp_name"]; $plik_nazwa_oryginalna = $_FILES["plik1"]["name"]; $plik_wielkosc = $_FILES["plik1"]["size"]; // nagłówki listu $tresc="--___$znacznik==\n"; $tresc .="Content-Type: text/plain; charset=\"iso-8859-2\"\n"; $tresc .="Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"; $tresc .="\n$tresclistu\n"; if (is_uploaded_file($plik_nazwa_tmp)) { $tresc .="--___$znacznik==\n"; $tresc .="Content-Type: image/gif\n"; $tresc .="Content-Disposition: attachment;\n"; $tresc .=" filename=\"$plik_nazwa_oryginalna\"\n"; $tresc .="Content-Transfer-Encoding: base64\n\n"; $f = fopen($plik_nazwa_tmp,"rb"); $dane = fread($f,filesize($plik_nazwa_tmp)); fclose($f); $tresc .= chunk_split(base64_encode($dane)); $tresc .="--___$znacznik==--\n"; } // wysłanie listu if (strlen($nadawca_imie)>2) { mail($odbiorca,$tytul,$tresc,$naglowki); echo "

                  List został wysłany, dziekujemy...!

"; } else{ echo "

                            Proszę wpisać imię !

"; } } ?>
imię:
e-mail:

treść:

załącznik:
max 1.2MB

Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania, prosimy wypełnić formularz.
Postaramy się odpowiedzieć na wszystkie listy

 
                                                                     

onLine: 2
statystyka

Copyright © 2009-2022 INWESTMAP s.c.

Created & hosted by Davidoff

Usługi Geodezyjno-Kartograficzne INWESTMAP s.c. Wiesław Oleszczyk, Zbigniew Pawlak, ul. Kościelna 7, 98-220 Zduńska Wola, tel.43 823-90-20